Kuopas - Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kuopas-asukkaan opas

Asumisoikeus

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan asunnot on tarkoitettu Kuopiossa toimivissa ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleville asunnoiksi. Opiskelun tulee myös olla päätoimista.

Korkeakouluopiskelijoilta edellytetään 30 op:n suorittamista viimeisen lukuvuoden aikana tai 60 op:n suorittamista kahden viimeisen lukuvuoden aikana asumisoikeuden säilymiseksi. Toisen asteen opiskelijoilta edellytetään läsnäolotodistusta oppilaitokselta. Opintojen etenemistä Kuopas tarkistaa satunnaisin väliajoin asukkailtaan.

Mikäli vaadittava määrä opintosuorituksia ei täyty esimerkiksi armeijan, siviilipalveluksen, lopputyön tekemisen, vanhempainvapaan, sairastumisen tai muun syyn vuoksi, tulee asukkaan esittää tästä virallinen lausunto/todistus. Tässä tapauksessa asukkaan asumisoikeus käsitellään yksilöllisesti asiakaspalvelumme toimesta.

Asukkaan velvollisuus on ilmoittaa opintojen päättymisestä Kuopakselle. Opintojen päättymisen jälkeen asumisoikeus säilyy joko 3kk:n tai 6 kk:n ajan, riippuen vuokrasuhteen kestosta.

Asuntoja on pystytty tarjoamaan matalasta käyttöasteesta johtuen aikaisemmin myös jatko-opiskelijoille. Vuodesta 2018 alkaen Kuopas ei enää ensisijaisesti asuta jatko-opiskelijoita, koska asunnot tarvitaan päätoimisten tutkinto-opiskelijoiden käyttöön. Mikäli kuitenkin yhtiössä on asuntoja vapaana, voidaan niitä vuokrata myös jatko-opiskelijoille.