Kuopas - Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Kuopas-asukkaan opas

Vuokrasopimuksen päättyminen

Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa on vuokralaisen irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Vuokralainen on sen perusteella, mitä vuokraoikeudesta opiskelija-asunnoissa on säädetty, velvollinen itse irtisanomaan asuntonsa opiskelun päätyttyä. Irtisanominen tehdään sähköisesti nettipankki- tai mobiilitunnistautumisen kautta osoitteessa https://ssl.agenteq.fi/kuopas/asukkaalle/irtisanominen/.

Tunnistautumisen voi toistaiseksi tehdä Nordean tai Osuuspankin nettipankkitunnuksilla. Mobiilitunnistautumispalvelu on teleoperaattorilta erikseen tilattava palvelu, josta saa lisätietoa oman operaattorin asiakaspalvelusta tai nettisivuilta. Mobiilivarmennepalvelua tarjoavat tällä hetkellä suurimmat kotimaiset teleoperaattorit (DNA, Sonera, Elisa, Saunalahti). Jos asukkaalla ei ole kyseisten pankkien nettipankkitunnuksia tai mobiilivarmennepalvelua tarjoavan operaattorin liittymää, tulee irtisanominen tehdä kirjallisesti paperilla ja toimittaa Kuopaksen asiakaspalveluun. Irtisanomislomakkeen löydät tästä.

Perhe- ja ns. kimppa-asunnoissa molempien/kaikkien vuokralaisten on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus.

Vuokranantajan irtisanoessa irtisanomisaika on kuusi kalenterikuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden, ja kolme kalenterikuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt alle yhden vuoden.

 

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy siihen merkityn sopimuskauden umpeuduttua ilman erillistä irtisanomista.

Muistathan, että mahdollinen vaihtohakemuksesi poistetaan irtisanomisen yhteydessä.

Edellä kerrotuista lainmukaisista irtisanomisajoista pidämme kiinni!

Sopimuksen purku

Vakavissa rikkomustapauksissa Kuopaksella on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai osan asuntoa luovutus toisen käytettäväksi ilman asuntoyhteisön suostumusta jne. Vuokrasopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon. Tarvittaessa Kuopas hakee häädön paikkakunnan käräjäoikeudesta.

Vuokraoikeuden tarkistaminen

Vuokraoikeuden edellytyksenä opiskelija-asunnoissa on opiskelu jossakin peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Asuntoyhteisön toimesta opiskelutietoja tarkastetaan määräajoin ja aina tarvittaessa. Kun opiskelu on päättynyt, päättyy myös vuokraoikeus ja tarvittaessa asuntoyhteisö sanoo vuokrasopimuksen irti. Katso: asumisoikeudentarkistus ja sen tavoite.

Sopimusperusteiden tarkastaminen

Vuokralaisena olet velvollinen ilmoittamaan Kuopakselle, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.). Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Vuokraoikeuden pidentäminen

Vuokraoikeutta voidaan pidentää anomuksesta, kun siihen on riittävät perusteet. Pidennys on aina määräaikainen ja myös vuokrasopimus tehdään jatkoajalle määräaikaiseksi. Vuokraoikeuden pidentämisen syy voi olla esimerkiksi jääminen opiskelupaikkakunnalle töihin ja tilapäinen asunnonpuute, jatko-opiskeluoikeuden lyhytaikainen odottaminen tms. Mikäli velvoitteita asuntoyhteisöä kohtaan on suorittamatta, ei jatkoaikaa myönnetä.