Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Järjestyssäännöt

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty Kuopaksen asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasuhteen purkautumisen.

Yhteiset tilat (käytävät, pesulat, saunat, kerhotilat) 

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi yhteisissä tiloissa on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Kerhotilojen käytöstä klo 22.00 jälkeen on sovittava asiakaspalvelun kanssa.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa (varastokopit).

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava välittömästi huoltomiehelle.

Jätehuolto

Jätteet on lajiteltava niille varattuihin jätesäiliöihin.

Kiinteistöjen roskalaatikot ovat normaaleja talousjätteitä varten. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Niitä ei saa viedä kiinteistöjen roskalaatikoihin! Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Tilapäinenkin pysäköinti piha-alueella on kielletty.

Huoneistot

Kuopas-asunnoissa tulee olla opiskelurauha. Erityisesti klo 22.00–06.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on lain mukaan asukkaan velvollisuus ilmoittaa viipymättä.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet eivät saa häiritä talon muita asukkaita. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Lemmikit on käytettävä tarpeillaan piha-alueen ulkopuolella. Lemmikkejä ei saa pestä kohteen yleisissä sauna- tai pesulatiloissa. Tämän lisäksi noudatetaan Kuopion kaupungin järjestysmääräyksiä.

Lemmikkieläimiä emme suosittele soluasuntoon, mutta mikäli muilta kämppiksiltä saa luvan lemmikin pitoon, voi toki lemmikkikin muuttaa soluun.

Lemmikistä on ilmoitettava välittömästi myös Kuopakselle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kuopas.fi.

Tupakointi

Tupakointi on kielletty 31.7.2012 jälkeen alkavissa vuokrasopimuksissa kaikissa asunnoissa, parvekkeilla sekä porraskäytävissä ja kiinteistöjen yhteisissä tiloissa. Kiellon vastaisesta tupakoinnista aiheutuvat puhdistus- ja korjauskulut veloitetaan vuokralaiselta.

Solun yhteiset pelisäännöt

Solu on asumisyhteisö, jonka pelisäännöt sovitaan yhdessä.

Vastuu yhteisestä asunnosta perustuu yhteisvastuun periaatteelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toisten laiminlyönnit eivät oikeuta sinua laiminlyömään omia velvollisuuksia yhteisistä asioista.

Solun yhteiset tilat, keittiö, eteinen, wc ja kylpyhuone on pidettävä yhdessä kunnossa. Toisen omaisuutta tulee kunnioittaa ja kun juhlitaan ja pyydetään vieraita, on asiasta hyvä keskustella etukäteen kämppisten kanssa. Juhlista kannattaa myös ilmoittaa naapureille etukäteen. Huomaavaisuus on kunnon opiskelija-asukkaan perushyve! Muistathan, että olet vastuussa myös vieraittesi mahdollisesti asuntoon tai kiinteistölle aiheuttamista vahingoista samoin kuin naapureille aiheutuvasta häiriöstä.

Soluhuone on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle – vuokralaiselle. Tyttö- tai poikakaverisi ei voi siinä asua.

Tupakointi soluasunnossa on kielletty.

Perheellisenä opiskelijatalossa

Perheellisenä sinulla saattaa olla asumisellesi hieman toisenlaisia viihtymisvaatimuksia kuin naapurissasi asuvilla soluasukkaille. Vaikka perheille tarkoitetut kohteet ovat yleensä hieman rauhallisempia, kuuluu aktiivinen elämä joskus jopa naapuriin.

Joustamattomuus ei jätä tilaa viihtymiselle!

Ilkivalta

Ilkivalta on asia, jota kenenkään ei tule sietää. Siitä ilmoittaminen on kaikkien asukkaiden velvollisuus ja kaikki ennaltaehkäisevä toiminta edesauttaa talojemme viihtyvyyttä. Ilkivallan tekijä on aina korvausvastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Selvittämättä jääneet tapaukset maksavat asukkaat vuokrissaan eli kaverin suojelu ei ole millään lailla puolusteltavissa. Muistathan, että asukas/vuokralainen on vastuussa vieraistaan.

Vikailmoituslomake