Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Vuokran maksaminen ja käyttömaksut

Kuopaksen asuntokanta on valtion asuntolainoittamaa ns. ARA-asuntoja, joissa vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti. Tulojen on katettava kiinteistöjen kaikki hoito-, pääoma- ja hallintokustannukset eli tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret.

Käyttömaksu peritään mm. sähkön, autopaikan ja saunan käytöstä. Kuopaksen vuokran ja muiden maksujen eräpäivä on normaalisti kuun 5. päivä.

Vuokranmaksupäivä ja maksutiedot ovat ilmoitettu vuokrasopimuksessa. Viitenumero löytyy sopimukselta nimellä vakioviite. Paperinen vuokranmaksulasku lähetetään ainoastaan silloin, jos korotamme vuokraasi. Muussa tapauksessa voit käyttää vuokrasopimuksessasi olevia maksutietoja. Käytä maksaessasi aina viitettä, se nopeuttaa maksun käsittelyä ja ehkäisee virheitä ja tarkista myös, että maksamasi summa on oikein. Säilytä maksukuitit/tiliotteesi tositteena maksetusta vuokrasta.

Vuokrarästi on kallista lainaa. Mikäli vuokranmaksu viivästyy, perinnästä vastaa perintätoimisto (Intrum), joka perii asukkaalta kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron ja perimiskulut. Rästiin jääneet vuokrat voivat johtaa asunnon hallintaoikeuden menettämiseen ja luottotietoihin tulevista merkinnöistä voi tulevaisuudessa olla vakavaa haittaa. Perheasunnon vuokrasta vastaavat puolisot yhteisvastuullisesti siinäkin tapauksessa, että toinen muuttaa asunnosta pois eikä irtisanomista ole tehty.

Maksusuunnitelman teko on mahdollista vasta laskun siirryttyä perintään eli maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen. Maksusuunnitelma tehdään perintätoimiston kanssa.

Sopimuksen muutosmaksu

Sopimuksen muutosmaksu peritään perhesuhteiden muuttuessa, esimerkiksi silloin, kun asuntoon muuttaa tyttö- tai poikaystävä tai vastaavasti perheasunnosta toinen osapuoli muuttaa pois toisen jäädessä asuntoon asumaan. Sopimuksen ensimmäinen muutos on maksuton, seuraavista perimme 50€/muutos.