Kuopakselle on myönnetty Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn ”Mukana yhteisellä polulla” -tunnus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hanke on alkanut myöntää Mukana yhteisellä polulla –tunnuksia. Kyseessä on yhteisötunnus organisaatioille, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen ilmastotyöhön.

Pohjois-Savossa ollaan ensimmäisten maakuntien joukossa laatimassa ilmastotiekarttaa, jonka on määrä olla valmis keväällä 2021. Tiekartan valmistelussa ja toteutuksessa on mukana maakunnan eri toimijoita ja monipuolisia näkemyksiä. Ilmastotiekartan laajassa ja vaikutusvaltaisessa ohjausryhmässä on yli 30 henkilöä. Syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana järjestettäviin avoimiin ilmastotyöpajoihin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä 60 organisaatiosta.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy on näyttänyt mallia niin asumiseen liittyvien palveluiden kehittämisessä kuin myös päästöjen vähentämisessä. Vanhemmissa asuntokohteissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseen ja uudemmissa myös kiertotalouden mukaisiin palveluihin. Näistä osoituksena ovat muun muassa yhteiskäyttötilojen rakentaminen ja yhteiskäyttöisen sähköauton tarjoaminen asukkaiden käyttöön.

– Ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY-keskus –

Mukana yhteisellä polulla -tunnus pohjautuu Hiilineutraali Pohjois-Savo -työn uuteen ilmeeseen, jolla tuodaan esille maakunnan ilmastotekoja ja -tekijöitä. Yhteisötunnuksen saaja voi hyödyntää tunnusta omassa viestinnässään ja näin kertoa olevansa osa Pohjois-Savon ilmastotiimiä!

Lue Kuopaksen esittelyteksti Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivuilta: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/yhteiso/kuopas/

Seuraavassa on listattuna Kuopaksen tekemiä käytännön toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi:

  • Kaikki Kuopaksen käyttämä sähkö- ja lämpöenergia on tuotettu päästöttömästi vuodesta 2019 alkaen.
  • Vuonna 2010 Kuopas rakennutti Suomen ensimmäisen nollaenergiakiinteistön Puusepänkadulle. Hanke palkittiin valtakunnallisesti vuoden energiatehokkuuden edistäjänä asuntomarkkinoilla.
  • Uudet rakennushankkeet Kuopas toteuttaa passiivitaloina. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon uusiutuvan energian käyttö, joka toteutetaan mm. aurinkopaneeleilla ja -keräimillä. Parhaillaan käynnissä olevat rakennushankkeemme ovat kaikki toteutettu Kuntarahoituksen Vihreällä rahoituksella, joka on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rahoittamiseen.
  • Olemme automatisoineet koko kiinteistökantamme lämmönsäädöt etävalvontaan. Tämä mahdollistaa kiinteistöjen optimaalisen ja oikea-aikaisen lämmittämisen ja reagoimisen tilanteisiin etäyhteydellä.
  • Osassa kiinteistökantaamme lämmitystä ohjaa tekoäly, joka reagoi lämpötilaan ja säämuutoksiin välittömästi ja ilmoittaa pienistäkin lämmitysjärjestelmän poikkeamista.
  • Ns. älykäs lattialämmitys on ollut vuoden 2020 ajan käytössä Samoilijantien kohteen kylpyhuoneissa. Tekoälyn avulla lattialämmityksen sähkönkulutuksen optimoivan tekniikan käyttö on säästänyt Samoilijan kohteessa sähköä vuositasolla n. 18 % verrattuna aiempaan vuoteen, jolloin älytermostaatit eivät olleet käytössä.
  • Kuopaksen asukkaille on ollut tarjolla yhteiskäyttöinen sähköauto.