Vastuullisuus

Asuminen on yksi suurimmista yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljen aiheuttajista – siksi ei ole samantekevää, millä perusteilla tuleva koti valitaan. Yksi asian hyvistä puolista on, että säästämällä ympäristöä säästää yleensä myös rahaa.

Hiilijalanjälki tarkoittaa ilmastopäästöjä, joita syntyy ihmisten toiminnan ja tekojen seurauksena. 

Hiilijalanjälki muodostuu usein liikkumisesta, ruoasta ja juomasta, käytetystä energiasta ja materiaaleista sekä syntyvän jätteen määrästä. Merkittävimmät hiilijalanjälkeen vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöt ovat hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli.

Kiinteistöliiketoiminnassa energiankulutus on tyypillisesti suurin päästöjen aiheuttaja. Valitun energiamuodon, eritoten mitä tulee kodin lämmitykseen, voidaankin sanoa olevan merkittävin yksittäinen päätös matkalla kohti hiilineutraaliutta.

 

Kuopas pienemmän hiilijalanjäljen asialla

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy eli Kuopas on tehnyt tässä suhteessa selkeän valinnan: yritys on siirtynyt niin sähkön kuin kaukolämmönkin kohdalla täysin uusiutuvaan energiaan.

Kuopas rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraa opiskelija-asuntoja Kuopiossa noin 3000 opiskelijalle. Haluamme vähentää merkittävästi yrityksemme päästöjä, ja tehokkain keino tähän on puuttua erityisen kovalla kädellä suurimpiin päästöjen aiheuttajiin.


Kuopaksen hiilijalanjälki eli toiminnan päästöt olivat vuonna 2020 yhteensä 471 tCO2e. Kuopaksen hiilijalanjälki vuonna 2020 oli 84 % pienempi kuin vuonna 2018.

Kuopas on Kuopion kaupungin tytäryhtiö, joten kaupungin strategian mukaiset tavoitteet esimerkiksi jätteettömyyteen, päästöttömyyteen ja energiatehokkuuteen liittyen ohjaavat myös sen toimintaa. Uusiutuvaan energiaan siirtymisen ohella yritys onkin tehnyt viime aikoina useita merkittäviä ratkaisuja ilmasto- ja vastuullisuusasioissa. Osoituksena edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta, yhtiölle on myönnetty Kuopion kaupungin toimesta Vuoden Kiertotalousteko vuonna 2018 ja Viksu Kuopio -tunnus vuonna 2021.

Uusimmat asuntokohteemme on toteutettu A-energialuokan passiivitaloina, minkä lisäksi käytämme kohteissa mm. aurinkosähköä, aurinkolämpöä ja maalämpöä energianlähteenä. Lisäksi kaikkiin kiinteistöihimme on asennettu vettä säästävät laitteet, ja lämmönsäädöt on automatisoitu etävalvontaan. Olemme myös hyödyntäneet tekoälyä erilaisissa kiinteistötekniikan ratkaisuissa ja myös jatkossa tulemme kartoittamaan sellaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät päästöjämme, kuitenkaan asumismukavuutta unohtamatta.

Tällaiset toimenpiteet auttavat optimoimaan kulutusta ja tuovat vuositasolla merkittäviä säästöjä sekä euroissa että päästöjen määrässä mitattuna.

Mittaaminen mahdollistaa vastuullisemman toiminnan kehittämisen

Energiankulutuksen päästöjen painuessa nollaan Kuopaksen päästöistä suurin osa aiheutuu ostetuista huolto- ja remonttipalveluista – toisin sanoen sellaisista, joihin yritys itse ei suoraan pysty vaikuttamaan. Toiseksi suurin aiheuttaja noin 30 % osuudella ovat kiinteistöissä syntyvät jätteet. Kuopas voi omalla toiminnallaan luoda puitteet ja näyttää esimerkkiä, mutta onnistumiseen tarvitaan myös asukkaiden sitoutumista ja osallistumista.

 

Kuopaksen kiinteistöistä syntyvät jätteet muodostavat lähes kolmanneksen yrityksen kokonaispäästöistä.

 

Asukkaamme ovat kiinnostuneita, aktiivisia ja suhtautuvat positiivisesti ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Se on mahdollistanut monet kehityshankkeet ja niiden pilotoinnit, kuten kierrätyspelin testaamisen sekä yhteiskäyttöisen sähköauton käyttöönoton.

Tulostakin on tullut; Keväällä 2021 teetetyn, koko yhtiön kaikki toiminnot huomioivan hiilijalanjälkilaskelman perusteella, Kuopaksen ilmastopäästöt asukasta kohden ovat jopa 90 % pienemmät kuin keskivertosuomalaisen asumisen hiilijalanjälki. 

 

Vuonna 2020 Kuopaksen asukaskohtainen ilmastopäästöjen määrä oli noin 212 kgCO2e. Tämä on lähes 90 % keskivertosuomalaisen asumisen hiilijalanjälkeä pienempi.

Olemme tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin, mutta työ on vielä kesken. Koko Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä Kuopas aikoo edetä jatkossakin kehityksen keulilla, jotta tavoite saavutettaisiin kuopiolaisen opiskelija-asumisen kannalta reippaasti etuajassa.