Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Irtisanominen ja valmistuminen

Irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa on vuokralaisen irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Määräaikaista vuokrasopimusta ei tarvitse irtisanoa erikseen.

Esimerkki: Jos irtisanot sopimuksesi tammikuun aikana, sopimus loppuu helmikuun viimeisenä päivänä.

Mikäli teet irtisanomisesi ennen kuun 15. päivää, sopimuksesi on vakuudenpalautusprosessissa ensimmäisten joukossa, jolloin vakuusraha palautuu yleensä jo kahden viikon sisällä vuokrasopimuksesi loppumisesta.

Täytä irtisanomisilmoitus
Irtisanomisilmoitus avautuu uuteen ikkunaan.

Irtisanomisessa pyydämme lupaa yhteystietojesi antamiselle seuraavalle asukkaalle asunnon vilkaisua varten. Sopivan ajan sovitte tietenkin yhdessä. Toivomme kovasti, että annatte siihen luvan, sillä se tekee asuntosi vuokraamisesta sekä meille että seuraavalle asukkaalle suuresti helpommaksi.

Mikäli asukkaalla ei ole mahdollista tehdä irtisanomista pankkien nettipankkitunnuksilla, täytyy ladattava irtisanomislomake täyttää tietokoneella, tulostaa ja allekirjoittaa, ja toimittaa Kuopaksen asiakaspalveluun joko paperisena tai skannattuna sähköpostin välityksellä. Toimistossa voit täyttää irtisanomislomakkeen käsin paperisena, mutta toivomme, että mahdollisuuksien mukaan täyttäisit irtisanomisen netissä. Ladattavan irtisanomislomakkeen löydät tästä.

Perhe- ja ns. kimppa-asunnoissa molempien/kaikkien vuokralaisten on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus. Kummankin tulee myös ilmoittaa sama irtisanomistili irtisanomisessa.

Valmistutko kohta tai olet jo valmistunut?

Vuokralainen on velvollinen itse ilmoittamaan opintojensa päättymisestä. Voit tulla vierailemaan toimistollamme tai lähettää meille sähköpostin asiasta. Lähtökohtaisesti Kuopas irtisanoo opinnoista valmistuneen asukkaan lainmukaisen kolmen (alle vuoden pituinen sopimus) tai kuuden (yli vuoden pituinen sopimus) kuukauden irtisanomisajalla. Asukas voi myös itse irtisanoa sopimuksensa heti tai myöhemmin kuukauden irtisanomisajalla, vaikka Kuopas irtisanoisikin sopimuksen ensin.

Muutatko Kuopaksen asunnosta toiseen Kuopaksen asuntoon?

Irtisanomisessa noudatamme AHVL:n mukaista yhden kuukauden irtisanomisaikaa, myös sisäisten vaihtajien kohdalla. Yhden kuukauden irtisanomisaika on aina voimassa myös purettavista tai Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n myymistä kohteista vaihtavien asukkaiden kohdalla. Ennen tarjouksen vahvistamista ja sopimuksen tekemistä varmistathan, että olet irtisanonut vanhan asuntosi ja ettet joudu maksamaan kahden asunnon vuokraa päällekkäin vasten tarkoitustasi. Mikäli olet esimerkiksi irtisanonut vanhan asuntosi huhtikuun aikana, vuokrasopimuksesi ja vuokranmaksuvelvollisuutesi jatkuvat toukokuun loppuun saakka.

Vuokranantajan irtisanoessa irtisanomisaika on kuusi kalenterikuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt vähintään yhden vuoden, ja kolme kalenterikuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt alle yhden vuoden.

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy siihen merkityn sopimuskauden umpeuduttua ilman erillistä irtisanomista.

Muistathan, että mahdollinen vaihtohakemuksesi poistetaan irtisanomisen yhteydessä. Noudatamme aina edellä kerrottuja lainmukaisia irtisanomisaikoja.

Sopimuksen purku

Vakavissa rikkomustapauksissa Kuopaksella on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen ilman irtisanomisaikaa. Näitä ovat esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti, häiritsevän elämän viettäminen, vuokraoikeuden siirto tai osan asuntoa luovutus toisen käytettäväksi ilman asuntoyhteisön suostumusta jne. Vuokrasopimus päättyy välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon. Tarvittaessa Kuopas hakee häädön paikkakunnan käräjäoikeudesta.

Vuokraoikeuden tarkistaminen

Vuokraoikeuden edellytyksenä opiskelija-asunnoissa on opiskelu jossakin peruskoulun jälkeisessä oppilaitoksessa. Asuntoyhteisön toimesta opiskelutietoja tarkastetaan määrittämättömin aikavälein ja tarvittaessa. Kun opiskelu on päättynyt, päättyy myös vuokraoikeus ja tarvittaessa asuntoyhteisö sanoo vuokrasopimuksen irti.

Sopimusperusteiden tarkastaminen

Vuokralaisena olet velvollinen ilmoittamaan Kuopakselle, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (esim. opiskelun päättyminen, keskeytyminen tms.). Virheellisten tietojen antaminen tai tietojen antamisesta kieltäytyminen voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Vuokraoikeuden pidentäminen

Vuokraoikeutta voidaan pidentää anomuksesta, kun siihen on riittävät perusteet. Pidennys on aina määräaikainen ja myös vuokrasopimus tehdään jatkoajalle määräaikaiseksi. Vuokraoikeuden pidentämisen syy voi olla esimerkiksi jääminen opiskelupaikkakunnalle töihin ja tilapäinen asunnonpuute, jatko-opiskeluoikeuden lyhytaikainen odottaminen tms. Mikäli velvoitteita asuntoyhteisöä kohtaan on suorittamatta, ei jatkoaikaa myönnetä.