Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Kuopaksen harjoittama asuntovuokraustoiminta edellyttää asukkaiden, asunnonhakijoiden, työntekijöiden, työnhakijoiden, sidosryhmien työntekijöiden ja kameravalvonnasta syntyvien henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu joko asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen, oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Kuopas ei käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.

Asunnonhakijoiden, avaimenhakijoiden ja asukkaiden henkilötietoja (Asiakasrekisteri) käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin. Käsittelyperusta on sopimus tai muu asiallinen yhteys.

Työntekijöiden ja työnhakijoiden (Henkilörekisteri) henkilötietoja käytetään työsuhteen perustamista ja sen ylläpitoa varten. Käsittelyperusta on oikeutettu etu.

Sidosryhmien (Sidosryhmärekisteri) henkilöiden henkilötietoja käytetään viestintään ja tiedottamiseen. Käsittelyperusta on sopimus tai suostumus.

Kuopas käyttää kameravalvontaa tarpeellisissa sijainneissa rikosten estämistä ja selvittämistä varten (Kameravalvontarekisteri). Käsittelyperusta on oikeutettu etu.

Kuopas kiinnittää erityistä huomiota yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tiedot säilytetään ja niitä käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA sisällä. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle, sovitaan tarvittavista suojatoimenpiteistä ja lisätoimien toteuttamisesta tarvittavassa laajuudessa henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla. Kansainvälisen perinnän yhteydessä tietojasi saatetaan luovuttaa kohdemaassa toimivalle asiamiehelle.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja kerätään asiakasrekisterin osalta mm. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä sekä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Kuopas voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla (katso lisää kohdasta ”Käyttöehdot”).

Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kuopaksen ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet ja tietosuojasuunnitelman mukaiset yhteistyötahot.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voit lukea asiakasrekisterin rekisteriselosteesta, henkilörekisterin rekisteriselosteesta, sidosryhmärekisterin rekisteriselosteesta ja kameravalvontarekisterin rekisteriselosteesta.

Tietosuojaselosteet

Asiakasrekisterin seloste
Henkilöstörekisterin seloste
Sidosryhmärekisterin seloste
Kameravalvontarekisterin seloste