Asukastoiminta ja vapaa-aika

Mahdollisuus vaikuttaa

Asukastoiminta on lakisääteistä valtion lainoittamissa vuokra-asunnoissa, myös Kuopaksella. Asukastoiminta on asukkaiden yhteistoimintaa Kuopaksen kanssa asumisviihtyvyyden parantamiseksi.

Tule mukaan asukastoimintaan!

Asukkaiden kokouksessa valitaan kaksi Kuopaksella asuvaa asukasedustajaa Kuopaksen hallitukseen.

Asukkaan mielipide kuuluu

Viihtyisä asuminen voi olla muutakin kuin oman oven taakse vetäytymistä. Opiskelija-asuntokohteissa se on parhaimmillaan mutkatonta naapureihin ja ympäristöön tutustumista, uusien mahdollisuuksien löytämistä ja iloista yhdessäoloa.

Valtion rahoittamien vuokra-asuntojen asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa on maassamme vahvistettu lailla yhteistoiminnasta vuokrataloissa. Se määrittelee asukkaiden mahdollisuudet mm. vaikuttaa Kuopaksen asukkaiden viihtyvyyteen.

Asukastoimikunnat ja asukaskokoukset

Kuopaksella toimii asukastoimikunta. Käytännössä yhteistoiminta kulminoituu kaikkien Kuopaksen kohteiden yhteiseen asukastoimikuntaan, jonka jäsenet valitaan keväisin pidettävässä Kuopaksen asukaskokouksessa. Kokouksessa ääni- ja vaalikelpoisia ovat Kuopaksella vakituisesti omalla vuokrasopimuksella asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Samasta huoneistosta voidaan valita vain yksi henkilö asukastoimikuntaan. Siellä valitaan myös kaksi asukasedustajaa, joita asukaskokous ehdottaa yhtiökokoukselle valittavaksi Kuopaksen hallitukseen. Jos jostain kohteessa aktiivisuutta löytyy kohdekohtaisen asukastoimikunnan pyörittämiseen, on myös se mahdollista pitämällä erikseen kohdekohtainen asukaskokous. Kuopaksessa haluamme ymmärtää asian niin, että jokainen opiskelija asuu kuin omassa asunnossaan ja osallistuu sen ja yhteisten asioiden hoitoon omistajan innolla sekä vastuulla.

Asukastoimikunta huolehtii sille laissa määrätyistä tehtävistä, pitää yhteyttä asukkaiden ja Kuopaksen henkilökunnan kanssa, antaa lausuntoja ja ehdotuksia, osallistuu korjausten ja talousarvioiden laadintaan sekä järjestää asukkaille yhteistä toimintaa, talkoita, retkiä, illanviettoja yms. Asukastoimikunta ilmoittelee itsestään ja tekemisistään ilmoitustauluilla, Kuopaksen kotisivuilla ja asukastiedotteissa – kaikki asukkaat ovat tervetulleita yhteisiin tapahtumiin! Esim. talkoot ovat hyvä tapa toimia yhdessä kiinteistön viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi. Lähde reilusti mukaan! Asukkaiden aktiivisuudesta riippuu, miten paljon tapahtumia järjestetään. Asukkaiden aktiivisuudesta riippuu, miten paljon tapahtumia järjestetään. Osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon ja hauskanpitoon on oikeus, ei velvollisuus. Helpoimmin pääset mukaan ottamalla yhteyttä oman alueesi asukasaktivisteihin, jotka mielellään opastavat sinua eteenpäin.

Asukastoimintamäärärahalla kustannetaan yhteisiä toimintoja

Kuopas osallistuu asukastoimintaan myöntämällä pienen määrärahan asukastoimintaan. Asukastoimikunta voi itse päättää näiden rahojen käytöstä. Varat tulee kuitenkin käyttää kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyyden parantamiseksi, talkoisiin yms.

Pitää kuitenkin aina muistaa, että nämäkin rahat ovat asukkaiden vuokraeuroja eli asukastoimikunta käyttää omia varojaan.

Talkoilla ja omatoimisuudella voidaan kuitenkin säästää monin verroin se, mitä asukastoimintaan sijoitetaan puhdasta rahaa. Tällaisen toiminnan suunnitteluun ja tukeen olemme Kuopaksen puolelta aina valmiita, koska uskomme vakaasti, että parasta kiinteistönhoitoa on kaikkien asukkaiden ja Kuopaksen henkilökunnan yhteinen sitoutuminen ja vastuu arvokkaasta omaisuudestamme.

Harrastustilat ja -välineet

Kerhohuoneet ovat avoimesti käytössä yhteisiin tilaisuuksiin. Joissakin kohteissa on kuntoiluvälineitä jne. Kaikista näistä saat tarkemmat tiedot Kuopas toimistolta.

Kuopaksen toimesta olemme pyrkineet vaikuttamaan siihen, että asuntoalueet ovat monipuolisia myös muiden harrastusmahdollisuuksien suhteen. Useiden alueiden välittömästä läheisyydestä löytyy hyvät kuntoilumahdollisuudet ja keskustakohteet ovat lähellä kulttuuri- ja viihdepalveluja. Monet urheilu- ja kulttuuripalvelut tarjoavat opiskelijoille alennuksia palvelumaksuistaan. Kysy näitä ja pidä voimassa oleva opiskelijakortti mukanasi.