Evästeinfo

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Lisätietoa Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustolla ja jotta voimme seurata sivuston käyttäjämääriä ja käyttöä. Käyttäjämäärien ja käytön seuranta on toteutettu Matomo-työkalun evästeillä.

Kunnioitamme aina käyttäjien yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän tunnistaminen evästeiden perusteella ei ole mahdollista.

Hyödynnämme verkkoanalytiikassa Matomo -työkalua. Tilastotietoa kerätään esimerkiksi siitä,

• kuinka paljon sivustolla on käyttäjiä
• millä päätelaitteilla sivustoa on käytetty
• mistä verkko-osoitteesta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle
• millä yksittäisellä sivulla käyttäjät ovat vierailleet.Matomo analytiikka-alustalla tiedot kerätään anonyymeinä eikä niitä yksilöidä henkilöihin. Tiedot anonymisoidaan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimalla tavalla: IP-osoitteista poistetaan kaksi viimeistä segmenttiä, ja sijaintitietoja tarkastellaan vain yleisellä tasolla.

Koska tieto käyttäjästä on anonymisoitu, sitä ei voi käyttää enää henkilötietona eikä sitä voi toisiin tietoihin yhdistämälläkään enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Tunnistaminen on näin estetty peruuttamattomasti. Käyttäjiä ei voida tunnistaa IP:n tai sijainnin perusteella. Matomo analytiikka-alustaan kerättyjä tilastotietoa ei koskaan yhdistetä tietoihin, joista käyttäjä on tunnistettavissa. Matomo analytiikka-alustan evästeet ovat niin sanottuja ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli data on Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n omistuksessa ja ainoastaan Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hyödynnettävissä. Data tallentuu Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n hallinnoimaan järjestelmään.