Järjestä talkoot

Talkoiden tarkoitus on tehdä jotain yhdessä ja samalla myös nauttia tapahtumasta. Talkoot voidaan suunnitella esimerkiksi ao. teemalle:

Piha-alueen haravointi, aidan maalaus, grillipuun teko, istutusten kunnostus, pyörävajan siivous, varastokäytävien puhdistus, pihakalusteiden kunnostus.

Talkoissa viihtyminen on ratkaiseva asia. Pienellä suunnittelulla voidaan välttää talkoiden epäonnistuminen.

Yhteistoimin asukkaat voivat tehdä ihmeitä asuinympäristönsä siisteyden ja viihtyvyyden parantamiseksi. Samalla säästetään rahaa ja tutustutaan kohteen muihin asukkaisiin. Kuopas on varannut pienen määrärahan asukastoimintaan. Erityisesti talkoiden järjestämiseen olemme Kuopaksen puolelta aina valmiita, koska uskomme vakaasti, että parasta kiinteistönhoitoa on kaikkien asukkaiden ja Kuopaksen henkilökunnan sitoutuminen ja vastuu arvokkaasta omaisuudestamme.

Talkoiden muistilista

Ennen talkoopäätöksen tekemistä:

 • Talkoot kannattaa suunnitella huolellisesti. Arvioikaa yhdessä, onko kaavaillusta työstä mahdollista suoriutua.
 • Arvioikaa myös kauanko talkoisiin kuluisi aikaa ja vaivaa sekä miettikää sopiva ajankohta.
 • Kannattaa miettiä kuinka moni kiinnostuisi talkoista ja tulee mukaan toimintaan.
 • Ottakaa yhteyttä Kuopaksen asukastoimikuntaan tekemällä talkooehdotus.

Ennen talkoiden aloittamista:

 • Ottakaa yhteyttä hyvissä ajoin Kuopaksen asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@kuopas.fi) asioiden eteenpäin viemiseksi. Asiakaspalvelu huolehtii ilmoituksen huoltoon talkoissa tarvittavien työkalujen lainaamisesta ja talkoosaunan lämmittämisestä.
 • Tehkää houkutteleva talkookutsu, jotta mahdollisimman moni innostuisi mukaan. Talkookutsu voidaan kopioida asiakaspalvelussa ilmoitustaululle jaettavaksi ja samalla laittaa ilmoitus myös Kuopaksen nettisivuille.

Talkoopäivänä

 • Hankitaan talkootarjoiltavat (esim. makkaraa ja virvoitusjuomia). Muista säilyttää kuitti, sillä Kuopas ei voi maksaa tilityksiä ilman kuittia.
 • Myös lapsille on syytä olla omia tehtäviä tai leikittäjä, joka keksii kiinnostavaa toimintaa talkoiden ajaksi
 • Suunnitelmista on voitava joustaa ja työtä tehdessä voidaan keksiä parempiakin toteutustapoja.
 • Kaikki asiat eivät kiinnosta kaikkia – ei pidä masentua, jos kaikki eivät tule mukaan talkoisiin.
 • Työvälineistä ja loppusiivouksesta on myös muistettava huolehtia.

Talkoiden lopuksi

 • Lopuksi rentoudutaan talkooruokailun ja jutustelun merkeissä, halukkaille voi olla vaikka talkoosauna tarjolla.
 • Yhdessä jutustellessa voidaan vaihtaa ajatuksia talkoista ja tehdä ehdotuksia seuraavien talkoiden toteutuksesta.
 • Jos talkootoimet vaativat jatkossakin hoitotoimenpiteitä, kuten istutusten hoitoa, niin niistä on hyvä sopia jo tässä vaiheessa.
 • Ei anneta heränneen innostuksen sammua: kun vauhtiin on päästy, niin keksikää mitä muuta voisitte tehdä asuinympäristönne hyväksi!