Kameravalvontarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (y-tunnus: 0171192-0)
Torikatu 15
70110 Kuopio
Puh. 020 710 9740

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jari Peiponen
Torikatu 15
70110 Kuopio
Puh. 020 710 9740
asiakaspalvelu@kuopas.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja ilkivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisyhteistyötä varten.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

9. Säilytysaika

Kuvamateriaalia ei tallenneta säilytykseen, se poistuu automaattisesti 1-3vk. Käytöstä poistetun kameran materiaali poistetaan viikon sisällä poistosta.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Videokuvaa käytetään ainoastaan viranomaisyhteistyöhön. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:llä ei ole mahdollisuutta tunnistaa videokuvasta asukkaita eikä materiaalia luovuteta asukkaille.