Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Yleisesti

 • 1.1.2019 alkaen Kuopaksen kaukolämpö ja sähkö on tuotettu 100% vihreällä biopolttoaineella.
 • Kun LED-valot yleistyivät, Kuopas vaihtoi autopaikoitusten ja ulkovalojen polttimot ledeiksi.
 • Kuopion kaupungin tytäryhtiönä olemme sitoutuneet kaupungin allekirjoittamaan ilmastosopimukseen. Sopimusta varten kaikkien kaupungin yksiköiden, liikelaitosten ja osakeyhtiöiden on pitänyt raportoida kaikki ne toimenpiteet, joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen. Olemme raportoineet kahden neljävuotisjakson ajan toimenpiteemme. Kuopas on sijoittunut kolmanneksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksiltaan, vaikka Kuopas kooltaan mitattuna on erittäin pieni toimija Kuopio-konsernissa.
 • Uusissa hankkeissa tulemme käyttämään runsaasti uusiutuvaa energiaa mm. aurinkopaneeleita ja -keräimiä.
 • Rakennushankkeet ja muut projektit

 • Koko vanhaan kiinteistökantaan Kuopas asensi vuosina 2007 -2008 kaikkiin vesikalusteisiin (hanat, suihkut) energiaa säästävät laitteet. Vuositasolla euromääräisesti mitattuna säästöä syntyy noin 100.000 euroa vuodessa.
 • Vuonna 2008 Kuopas selvitti asiantuntijan avulla Rintaneulan peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä, miten pitkälle energiansäästötoimenpiteitä voidaan viedä, jotta kustannusten puolesta ARA-rahoitusta on mahdollista vielä saada.
 • Kuopas rakennutti Suomen ensimmäisen nollaenergiakiinteistön vuonna 2010. Se valmistui Suokadun ja Puusepänkadun kulmaan. Kiinteistö tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla (64 kpl) ja hissin jarrutusenergialla. Lämpöä se tuottaa aurinkokeräimistä (36 kpl), maalämpökaivoilla ja tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Vastaavasti lämmityksen tarvetta talvella ja viilennystä kesällä pienentävät noin puolimetriä paksut ulkoseinät ja selektiivilasit. Viilennystä tuotetaan kesällä maalämpökaivoilla. Kuopaksen hanke palkittiin valtakunnallisesti vuoden energiatehokkuuden edistäjänä asuntomarkkinoilla.
 • Nollaenergiakiinteistön kokemuksien perusteella olemme asentaneet Särkiniemeen Särkelän kiinteistöön peruskorjauksen yhteydessä maalämpökaivoja tuottamaan talvella lämpöä ja kesällä viilennystä. Vastaavat toimenpiteet on tehty Torikadun kiinteistölle sen peruskorjauksen yhteydessä.
 • Parin viimeisen vuoden aikana (kirjoitushetki 2018) olemme automatisoineet koko kiinteistökantamme lämmönsäädöt etävalvontaan. Tämä mahdollistaa kiinteistöjen optimaalisen ja oikea-aikaisen lämmittämisen ja reagoimisen tilanteeseen etäyhteydellä.
 • Lisäksi Neulan kiinteistön lämmitystä ohjaa keinoäly, joka reagoi lämpötilaan ja säämuutoksiin välittömästi ja ilmoittaa pienistäkin lämmitysjärjestelmän poikkeamista. Teemme yhteistyötä Kuopion Energian kanssa siten, että kovilla pakkasilla voimme tasata Kuopion Energian ruuhkahuippuja keinoälyä hyödyntämällä pienentäen ko. kiinteistön lämmitystä.
 • Samoilijan kiinteistöllä oli koekäytössä jätteiden kierrätyspeli syksyllä 2018. Kokeilun idea oli selvittää, että lisääkö peli kierrätyksen määrää. Ja kyllähän se lisäsi! Pelin pystyi asentamaan puhelimeen sovelluskaupasta. Pelin nimi on Ketun Kierrätys. (Kuvan ja pelin hahmot © Roosa Räsänen ja Lukki Virtanen projektista Ketun kierrätys.)
 • Samoilija-kohteen pesutilojen lattialämmityksen energiankäytöstä vastaavat Themo-termostaatit. Themo-termostaatit tasaavat sähkönkulutusta siten, että sähköä käytetään silloin, kun se mahdollistaa vihreiden energianlähteiden käytön. Lisäksi se säästää sähköä hyödyntämällä lattian omaa varauskykyä. Arviolta pienennämme hiilijalanjälkeä Samoilijassa n. 40 000kg (CO2) edestä vuodessa, joka vastaa n. 240 000km autolla ajoa.